DAROWIZNY

PIENIĘŻNE

Darowizny pieniężne prosimy przelewać na rachunek otwarty w Banku Spółdzielczym w Zatorze 32-640 Zator, ul. Różana 2 dla:


URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM

32-600 OŚWIĘCIM

UL. ZABORSKA 2


NR RACHUNKU: 10 8136 0000 0031 0008 2000 0940


TYTUŁ PRZELEWU: „DAROWIZNA NA RZECZ SCHRONISKA W OŚWIĘCIMIU”Dla kontrahentów zagranicznych lub osób przekazujących pieniądze z zagranicy na rachunek:


URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM

32-600 OŚWIĘCIM

UL. ZABORSKA 2


NR RACHUNKU: PL 10 8136 0000 0031 0008 2000 0940

SWIFT: POLUPLPR