Zgłoszenie bezdomnych zwierząt

CO ZROBIĆ GDY ZNAJDZIEMY BEZDOMNE ZWIERZĘ

Znalazłeś bezdomne zwierzę? Niezwłocznie powiadom odpowiednie służby:

Straż Miejska w Oświęcimiu - 33 842 92 12
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 33 844 89 80
Tel. alarmowy - 112
Policja - 997


Informujemy, że do Schroniska w Oświęcimiu przyjmowane będą
wyłącznie zwierzęta z terenu Miasta Oświęcim po
uprzednim zgłoszeniu przez wyżej wymienione służby.